umarski fakultet je me?unarodno prepoznatljiva institucija u kolovanju visokostru?nih kadrova za potrebe umarstva, prerade drva i proizvodnje namjetaja. Fakultet je mjesto trajnoga obrazovanja i izrastanja intelektualaca irokoga spektra znanja koji su prepoznatljivi u svojem djelovanju ne samo u struci nego i u drutvenom ivotu Hrvatske. S ciljem prezentacije Fakulteta maturantima predstavnici ove visokokolske ustanove posjetili su nau Gimnaziju u utorak, 4. prosinca 2018. O Fakultetu su govorili docent Milivoj Franjevi? sa Zavoda za zatitu uma i lovnog gospodarenja, asiatentica Jelena Kranjec Orlovi? sa Zavoda za zatitu uma i lovnog gospodarenja te Ana Jozi? studentica druge godine diplomskog studija urbanog umarstva, zatite prirode i okolia. Na umarskom fakultetu nastava se izvodi na preddiplomskom studiju: umarstvo, Urbano umarstvo, zatita prirode i okoliate Drvna tehnologija i diplomskom studiju: umarstvo, Urbano umarstvo, zatita prirode i okolia, Drvnotehnoloki procesi, Oblikovanje proizvoda od drva. Na umarskom fakultetu organizirana je nastava iz 10 specijalisti?kih studija, a od akademske godine 2014./2015. Fakultet ustrojava i izvodi poslijediplomski znanstveni sveu?ilini doktorski studij.

FOTOGALERIJA

 

Predstavnici Hrvatskog katoli?kog sveu?ilita, Ana eremet, mag. psych., asistentica na odjelu za psihologiju, Mihaela Ov?ar, studentica 1. godine diplomskog studija psihologije i Juro Bijeli?, apsolvent povijesti, posjetili su u petak, 30. studenog 2018., nau Gimnaziju s ciljem da naim maturantima priblie sadraje i studije koji se izvode na katoli?kom sveu?ilitu. Misija Hrvatskog katoli?kog sveu?ilita kontinuirana je potraga za istinom kroz istraivanja, te o?uvanje i prenoenje znanja za dobrobit drutva, pri ?emu osobitu pozornost posve?ujemo odgoju cjelovite osobe u katoli?koj tradiciji i duhovnosti na temelju Apostolske konstitucije o katoli?kim sveu?ilitimaEx corde Ecclesiae. Zada?a Sveu?ilita je provo?enje visokokolske i znanstvene djelatnosti uz razvijanje nastavnog, znanstvenog, istraiva?kog i stru?nog rada te obavljanje odgovaraju?ih popratnih radova. Na Hrvatskom katoli?kom sveu?ilitu nastava se izvodi na preddiplomskom sveu?ilinom studiju Povijest, Psihologija, Sociologija, Komunikologija i Sestrinstvo kao i na diplomskom sveu?ilinom studijuPovijest, Psihologija, Sociologija i Sestrinstvo.

FOTOGALERIJA

 

 
Predavanje Josipa Skeje u Matici hrvatskoj


ODJEL ZA ME?UNARODNU KULTURNU I ZNANSTVENU SURADNJU


Josip Skejo


poziva Vas na predavanje

LECA Last Eukaryotic Common Ancestor

Dvorana Jure Petri?evi?a, Strossmayerov trg 4, Zagre
Srijeda, 28. studenoga 2018. u 18 sati

Pozivnica

 
Pohod Franjeva?koj klasi?noj gimnaziji u Sinju s pravom javnosti mnp. visitatora fra Darka Teperta 23. studenoga 2018.

U razgovoru s vizitatorom dana 21. studenoga ravnatelj fra Bla Toplak zamolio je vizitatora fra Darka Teprta da pohodi Franjeva?ku gimnaziju u okviru provincijske vizitacije. Fra Darko se rado odazvao i nazo?io je naoj zajedni?koj misi koju prakticiramo petkom izjutra u gimnazijskoj kapeli. Dapa?e, sam je predslavio sv. misu i izreko nekoliko poticajnih rije?i vezanih uz pro?itano evan?elje. Na misi su nazo?ili sjemenitarci, jedan dio vanjskih u?enika, te nekoliko profesora i djelatnika kole. Uz fra Daraka u koncelebraciji su bili fra Petar Milanovi?, pratitelj vizitatora, fra Antonio Mravak, gimnazijski vjerou?itelj i ravnatelj fra Bla Toplak. Nakon svete mise vizitator je pohodio dva razreda i to: sat Fizike kod u?enika 3.a u kabinetu fizike i kratko se zadrao u razgovoru s profesoricom Snjeanom Radan, jer je i sam u gimnaziji imao podosta sati fizike i matematike za vrijeme svoga gimnazijskog kolovanja. Nakon toga poli smo do 4.b i kratko nazo?ili satu matematike kod prof. Marije Ivii?. Nakon kra?eg razgovora s profesoricom i u?enicima fra Darko i fra Petar zaputili su se do samostana gdje ?e se u okviru vizitacije susresti s ostalim fratrima iz samostana. Fra Darku zahvaljujemo to je odvojio dio svoga vremena i pohodio nau gimnaziju, jer je zadnji vizitator bio u gimnaziji prije petnaest godina. Za njegov trud veliko mu Hvala!

FOTOGALERIJA

 
Posjetili smo NSK-a i Interliber

Najve?u knjievnu manifestaciju u Hrvatskoj sajam Interliber i sredinja knjinicu Republike Hrvatske i Sveu?ilita u Zagrebu Nacionalnu i sveu?ilinu knjinicu posjetili su u?enici nae Gimnazije zajedno sa svojim profesorima u subotu, 17. studenoga 2018.

Više...
 
Festival znanosti 2018.

I ove su godine u sklopu Festivala znanosti Sinj 2018., koji se odravao od 15. do 20. listopada doc.dr. sc. Tomislav Portada i student farmacije Zvonimir Mlinari? u naoj koli odrali su radionice iz kemije. Radionice su se odravale u vremenu od 14-17 h u kemijsko- fizikalnom kabinetu, a bile su otvorene za sve u?enike srednjih kola Cetinske krajine.

Ove je godine kemijsko logi?ka radionica Analizom pogodi koja je sol u vodi imala natjecateljski karakter. Tijekom ?etiri dana svaki je dan u radionici sudjelovalo deset u?enika. Trojica najboljih na kraju svake radionice ulazili su u finale, te je petoga dana odrana finalna radionica na kojoj je sudjelovalo 12 u?enika.

Više...
 
Koncert Yoko Nishii u Galeriji Sikirica

Ljudi su poni ponosa i radosti kad s drugima mogu podijeliti svoj uspjeh ili svoj jubilej. Franjeva?ka klasi?na gimnazija u Sinju u ovoj kolskoj godini s ponosom gleda na 180 godina rada i djelovanja u Sinju (1838.-2018.) U tom vremenu gotovo pred dva stolje?a u Sinju je po?ela djelovati Franjeva?ka klasi?na gimnazija. Bila je to jedina srednjokolska institucija na cijelom zagorskom dijelu Dalmacije. Osobita vanost gimnazije dolazi 1854. kada se u koli po?inje predavati na hrvatskom jeziku. Naime talijanski jezik ?e jo 29 godina biti slubeni u Dalmaciji. Gimnazija je tada ujedno i dobila pravo javnosti. Tadanji profesori poput Matasa, Grupkovi?a i ostalih fratara, profesora, koji su se uglavnom usavravali na stranim u?ilitima odigrat ?e veliku ulogu u narodnom preporodu u Dalmaciji u razdoblju od 1862. do 1882.

U sje?anje da tako vanu prisutnost na prostoru Sinja i Dalmacije kroz ovu godinu nastojat ?emo, prigodnim manifestacijama, obiljeiti svoju prisutnost na ovim prostorima. Jedna od takovih manifestacija jest i koncert koji je u Sinju 11. rujna 2018. odrala poznata japanska pijanistica Yoko Nishii. Kako se ove godine sje?amo i 25 godina uspostave diplomatskih odnosa izme?u Japana i Hrvatske dobili smo doputenje od japanskog veleposlanika, njegove ekselencije, gosp. Keija Takiguchia dozvolu da moemo koristiti njihov logo u prigodi koncerta. Ova godina je tako?er i godina sje?anja kad je prije 110. godina izgra?ena Franjeva?ka gimnazija u kojoj se sada nalazimo (1908.-2018.).

Gospo?i Yoko Nishii ovom prigodnom najsrda?nije zahvaljujemo to se odazvala naem pozivu i to je odrala koncert u Sinju u prigodi nae obljetnice. Ovaj put je iz Japana dola samo zbog naeg koncerta i naeg jubileja. Koncert je odran u Alkarskim dvorima u galeriji Sikirica. Svima koji su nam omogu?ili odravanje koncerta, Upravi alkarskog drutva, Upravi galerije Sikirica, kao i mnogim znanim i neznanim pregaocima koji su nam bili pri ruci da se uspjeno odri koncert ovom prigodom najsrda?nije zahvaljujemo.

FOTOGRAFIJE

 
Proslava blagdana sv. Franje

Dana 3. listopada 2018. Franjeva?ka klasi?na gimnazija skra?enom nastavom i slavljem svete miise obiljeila je blagdan sv. Franje. Misa je zapo?ela u 12.30 i bila je popra?ena pjevanjem gimnazijskog zbora. Slavlje svete mise zapo?elo je pjesmom ?uj sveti Franjo nas. Predvoditelj i propovjednik fra Antonio Mravak osvrnuo se na ivot sv. Franje te istaknuo kako bi doga?anja iz njegova ivota trebali primjenjivati na vlastitom. Za prinos darova zbor je pjevao Exultate Deo, a za svetu pri?est muki dio zbora je acapella otpjevao Jesu dulcis memoria. Nakon zavrne pjesme Do nebesa nek se ori u?enici i profesori slikali su se pokraj kipa svetog Franje.

FOTOGRAFIJE

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 32

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas127
Ovaj mjesecOvaj mjesec493
UkupnoUkupno957931

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 11