Nekad i danas

Po?etak

Franjeva?ka klasi?na gimnazija u Sinju, kao najstarija srednjokolska ustanova u zagorskom dijelu Dalmacije, za?ela se k. god. 1838./39. objedinjenjem malih samostanskih kola u tri samostana Franjeva?ke provincije Presvetog Otkupitelja. Preustrojem i potpunim ujedinjenjem u Sinju ona je 1854. god., po strogim zahtjevima tadanjih austrijskih prosvjetnih vlasti, stekla pravo javnosti pod nazivom Javno vie hervatsko gimnazije u Sinju pod upravom oo. franjevaca Prisv. Odkupitelja. To je ujedno i prva gimnazija u junoj Hrvatskoj s hrvatskim nastavnim jezikom.
Gimnazija je prvih pola stolje?a radila u zgradi samostanskog kompleksa na sredinjem sinjskom trgu (danas Trg kralja Tomislava).

Bogata i burna povijest

Gimnazija je prolazila kroz brojne poteko?e u vrijeme nesklonih joj vlasti (austrijske, starojugoslavenske, jugokomunisti?ke), ali je bila i ostala vrelom duhovne i kulturne snage, osobito u vrijeme kada su se tek oblikovali kulturni i nacionalni identiteti na ovim vjetrometnim prostorima.
Za potrebe Franjeva?kog sjemenita, a kasnije i za potrebe Gimnazije, Provincija je izgradila i 1908. godine otvorila velebnu zgradu uz Alkarsko trkalite.

Gimnazija je sve do potkraj Drugoga svjetskog rata uz franjeva?ke kandidate (sjemenitarce) nastojala kolovati i u?enike koji ?e se opredjeljivati za razli?ita svjetovna zvanja.
A onda je za Gimnaziju nastupilo najtee razdoblje kad su joj komunisti?ke vlasti ukinule pravo javnosti, oduzele gimnazijsku i sjemeninu zgradu, vie profesora uhitile, a neke bez su?enja i pogubile. Nakon viegodinje rasprenosti po samostanima Provincije svi su razredi ponovno objedinjeni u Sinju 1962. god. pod nametnutim imenom Franjeva?ka srednja kola za spremanje sve?enika. Za njezin donekle normalan rad uskoro je, uz veliko odricanje Provincije, u sklopu samostana izgra?ena nova zgrada, tre?a po redu.

Unato? bremenitim okolnostima Gimnazija je u svom povijesnom hodu kolovala i iznjedrila niz zaslunih franjevaca i svjetovnjaka koji su ostavili neizbrisiv trag u vjerskom, kulturnom i prosvjetnom naslije?u Dalmacije i cijele Hrvatske.

Sadanjost

U neovisnoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj Gimnaziji je vra?eno pravo javnosti i pravo na neometan odgojno-obrazovni rad i dostojanstvo. Od 1992. ona je ponovno u svojoj zgradi kraj Alkarskog trkalita i uklju?ena je u sustav kolstva Republike Hrvatske kao privatna katoli?ka kola pod svojim pravim imenom Franjeva?ka klasi?na gimnazija u Sinju s pravom javnosti.

Otada osim redovni?ko-sve?eni?kih kandidata koluje i mladi?e i djevojke koji ele ste?i gimnazijsku naobrazbu i graditi svjetonazor na op?eljudskim, kr?anskim i nacionalnim vrjednotama.

Opirnije o povijesti Gimnazije

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas66
Ovaj mjesecOvaj mjesec157
UkupnoUkupno946324

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 6