Razgovor s Laurom Brandt - mladom volonterkom iz Njema?ke

Prije dvije godine naa je Gimnazija primljena u veliku me?unarodnu mreu PASCH kola i od tada smo pod posebnom zatitom Goetheova institute iz Zagreba. Od te institucije primamo redovitu podrku i pomo? u radu, u nastavno-didakti?kim sredstvima, tehni?kim ure?ajima itd. Kao partnerska organizacija, zaduena za provednu projekta kulturweit, Geotheov institut iskazao nam je posebnu ?ast alju?i u nau kolu jednu djevojku koja kao volonterka sudjeluje u tom projektu. Ona nam je u nastavi njema?kog jezika, kao izvoran govornik, u proteklu razdoblju bila od velike pomo?i.
Postavili smo joj nekoliko pitanja u vezi s njezinim angamanom i dosadanjim iskustvima u naoj zemlji.

Laura, moe li se, molim te, kratko predstaviti naim ?itateljima?

Bog, ja sam Laura Brandt iz Bremena. To je grad u sjevernoj Njema?koj. Imam 20 godina i u Sinju sam posljednjih pet mjeseci.

Kod nas si u Sinju kao stipendist Goetheova instituta. Moe li nam re?i neto vie o svome angamanu?

Ukupno nas je 250 dragovoljaca koji smo pod pokroviteljstvom njema?kog Ministarstva vanjskih poslova i njema?ke komisije UNESCO-a razaslani irom svijeta. Neki od nas, poput mene, upravo su maturirali, drugi pak ve? studiraju. Svi su dragovoljci angairani na podru?ju obrazovanja i kulture i ve?ina djeluje u razli?itim kolama. Mi bismo trebali biti pomo? nastavnicima u nastavi njema?kog jezika, a jednako tako biti i na raspolaganju u?enicima u kolama, u kojima se u?i njema?ki kao strani jezik, i izvan redovitog tijeka nastave. Osim toga i sami u?imo jezik zemlje doma?ina i upoznajemo njezinu kulturu.

Kako je dolo do toga da si se prijavila za dragovoljni angaman? Tko ti je uop?e na to svratio pozornost?

Nakon gimnazije nisam imala volje odmah studirati, ali jednako tako nije mi bilo u planu da nita ne radim. Jedan nastavnik iz moje kole upoznao me s programom kulturweit, nakon ?ega sam se prijavila na natje?aj.

Kako si zamiljala svoj boravak u Hrvatskoj?

Zapravo i nisam imala nekakvih predodaba o svom boravku u Hrvatskoj, jer u po?etku nisam ni znala koje ?e biti moje redovite obaveze. Osim toga bila sam spremna i otvorena za mogu?e iznena?enje. Bilo je to pozitivno iznena?enje.

Kako ti se svi?a na grad i njegovi stanovnici?

Sinj mi se jako svi?a! Lijepo je ivjeti u manjem gradu. Tu je ivot oputen i ljudi su gostoljubljivi. Od po?etka sam se ugodno osje?ala i morat ?u se ponovno naviknuti na ivot u Bremenu.

Kakav dojam ostavlja na tebe naa kola?

Vaa je kola broj?ano puno manja od ve?ine kola u Bremenu. Tu se svi me?usobno poznaju, to svakako pridonosi ugodnijoj atmosferi u koli. kolski sustav je tu druga?iji nego u Njema?koj. Mi u Njema?koj, primjerice, imamo puno manje predmeta, i podjeljeni smo u kurseve ili klase, dok tu kod Vas u?enici ostaju ?itavo vrijeme kolovanja u istom odjeljenju. Zbog toga je zajednitvo me?u u?enicima sigurno snanije. Vaa mi se kola svi?a. Do svoje mature ja sam upoznala samo manji broj u?enika i nastavnika.

Rekla si da si prije godinu dana maturirala. Koji su ti planovi za budu?nost?

Kada se vratim natrag u Njema?ku, prijavit ?u se za studij arheologije i etnologije na jednom od njema?kih sveu?ilita.

Ve? govori nekoliko stranih jezika, a uz to jo u?i i hrvatski. Kakav je hrvatski jezik za u?enje?

Hrvatski je najtei jezik koji sam dosada u?ila. Ali u?enje hrvatskog pri?inja mi i zadovoljstvo jer jako volim strane jezike. Nadam se da ?u za vrijeme studija i nadalje imati vremena u?iti hrvatski jezik.

Laura, iskreno ti zahvaljujem za vrijeme, za ugodan razgovor i elim ti puno uspjeha u daljnjem ivotu i svako dobro.

-JK-

Nekoliko rije?i o projektu kulturweit

kulturweit je me?unarodna kulturna dragovoljna sluba namjenjena prije svega mladim ljudima. Rije? je o projektu njema?ke UNESCO- komisije, koji se financira sredstvima njema?kog Ministarstva vanjskih poslova.
Institucije, zaduene za provedbu tog projekta, partnerske su organizacije koje djeluju na me?unarodnome kulturnom i obrazovnom podru?ju, me?u kojima je i Goetheov institut.
Prvotni je cilj projekta kulturweit otvarnje mogu?nosti mladima za aktivan angaman na me?unarodnom planu na podru?jima kulture i obrazovanja. Svojim angamanom mladi dragovoljci i dragovoljke podupiru rad i aktivnosti njema?kih institucija koje se u svijetu zauzimlju na kulturnom i obrazovnom podru?ju.
Dragovoljci iz Njema?ke doprinose boljem razumijevanju suvremene njema?ke kulture i drutva te, kao izvorni govornici, podupiru nastavnike njema?kog jezika u njihovu radu.

Deutsch

Interview mit einer Freiwilligen aus Deutschland

Vor zwei Jahren wurde unsere Schule als offizielle PASCH Schule in das weltweite Netzwerk aufgenommen und seitdem steht sie unter dem besonderen Schutz des Goethe Instituts und wird stndig von dieser Institution untersttzt und begleitet. Als eine der Partnerorganisationen, die das Projekt kulturweit leiten und steuern, schickte uns das Goethe Institut vor fnf Monaten eine Freiwillige aus Deutschland, die uns im Deutschunterricht und auerhalb des Unterrichts eine groe Hilfe leistet.
Wir haben ihr ein paar Fragen hinsichtlich ihres Engagements und ihrer bisherigen Erfahrungen in unserem Land gestellt.

Laura, kannst du dich, bitte, unseren Lesern kurz vorstellen?

Hallo, ich bin Laura Brandt aus Bremen. Das ist in Norddeutschland. Ich bin 20 Jahre alt und wohne jetzt seit 5 Monaten hier in Sinj.

Seit fnf Monaten bist du hier bei uns in Sinj als Freiwillige. Was kannst du uns ber den Freiwilligendienst sagen?

Wir sind 250 Freiwillige vom Auswrtigen Amt und der UNESCO Kommission auf der ganzen Welt. Einige haben wie ich gerade ihr Abitur gemacht, andere haben bereits studiert. Alle Freiwilligen werden im Bereich Bildung und Kultur eingesetzt, die meisten wie ich an Schulen. Wir sollen eine Hilfe fr den Deutschunterricht sein und den Schlern bei Projekten auerhalb des Unterrichts helfen. Auerdem lernen wir eine neue Sprache und ein neues Land kennen.

Wie ist es dazu gekommen, dass du dich fr den Freiwilligendienst angemeldet hast? Wer hat dich darauf aufmerksam gemacht?

Nach der Schule wollte ich nicht gleich studieren, aber auch nicht nichts machen. Ein Lehrer an meiner Schule hat uns den Freiwilligendienst kulturweit vorgestellt und ich habe mich dann beworben.

Wie hast du dir deinen Aufenthalt in Kroatien vorgestellt?

Ich hatte eigentlich keine Vorstellungen von meinem Aufenthalt in Kroatien, weil ich kaum wusste, was ich zu tun haben wrde. Auerdem wollte ich mich berraschen lassen. Es war eine positive berraschung.

Wie gefallen dir unsere Stadt und ihre Bewohner?

Sinj gefllt mir sehr! Ich finde es schn mal in einer kleineren Stadt zu wohnen. Das Leben hier ist sehr entspannt und alle sind freundlich. Ich habe mich von Anfang an wohl gefhlt und werde mich an das Leben in Bremen erst wieder gewhnen mssen.

Welchen Eindruck hinterlsst unsere Schule auf dich?

Die Schule hier ist viel kleiner als meine Schule und die meisten Schulen in Bremen. Alle kennen sich, das sorgt fr eine angenehme Atmosphre in der Schule. Die Schulsysteme sind unterschiedlich, wir haben zum Beispiel viel weniger Fcher und hier sind die Schler bis zum Schluss in einer Klasse, bei uns gibt es Kurse. Dadurch ist die Gemeinschaft unter den Schlern wahrscheinlich strker. Mir gefllt es hier an der Schule, als ich mein Abitur gemacht habe, kannte ich an meiner Schule immer noch nicht alle Lehrer und nur einen Bruchteil der Schler.

Du hast vor einem Jahr das Abitur gemacht, was sind deine Plne fr die Zukunft?

Wenn ich nach Deutschland zurck komme, werde ich mich an der Universitt fr Archologie und Ethnologie bewerben.

Du kannst viele Fremdsprachen und dazu lernst du noch Kroatisch. Wie findest du unsere Sprache?

Kroatisch ist die schwerste Sprache, die ich bis jetzt gelernt habe. Aber es macht mir Spa und ich mag die Sprache. Ich hoffe, dass ich neben dem Studium Zeit haben werde weiter Kroatisch zu lernen.

Laura, wir danken dir fr deine Zeit, fr das angenehme Gesprch und wnschen dir viel Erfolg in deinem Leben und alles Gute!

Ein paar Worte zum Projekt kulturweit

kulturweit ist der internationale kulturelle Freiwilligendienst fr junge Erwachsene. kulturweit ist ein Projekt der Deutschen UNESCO-Kommission und wird vom Auswrtigen Amt finanziert. Die ausfhrenden Institutionen von kulturweit sind Partnerorganisationen in der Auswrtigen Kultur und Bildungspolitik mit Sitz in Deutschland. Unter anderen Institutionen beteiligt sich an diesem Projekt auch das Goethe Institut.
kulturweit bietet Gelegenheit, sich in der Auswrtigen Kultur- und Bildungspolitik zu engagieren. Oberstes Ziel von kulturweit ist es, jungen Menschen die Mglichkeit zu intensiven Bildungserfahrungen zu erffnen. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement untersttzen die Freiwilligen die Partnerinstitutionen der Auswrtigen Kultur- und Bildungspolitik.
Die Freiwilligen leisten einen Beitrag zur Vermittlung der pluralistischen Gegenwartskultur Deutschlands und untersttzen die DeutschlehrerInnen bei ihrer Arbeit.

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas119
Ovaj mjesecOvaj mjesec485
UkupnoUkupno957923

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 21