Prof. dr. Nikola Kallay: O kemiji (predavanje)

Prvoga dana Festivala znanosti u?enicima 1.b razreda nae gimnazije predavanje je odrao prof. dr. sc. Nikola Kallay. Budu?i da je ova godina posve?ena kemiji, tema predavanja bila je koloidna kemija. Predava? nam je objasnio da to dolazi od gr?ke rije?i koja zna?i ljepilo (?????). Zatim nas je upoznao s nizom pojedinosti iz ove zanimljive grane znanosti.

Voda je tako karakteristi?na kao koloidna otopina jer su njezine molekule posloene jedna do druge. Smjese mogu biti homogene (npr. slana voda - ima raspored na razini molekule) i heterogene (raspored ve?i od razine molekule). Veli?ina ?estica u koloidnoj otopini uglavnom je manja od jednog mikrometra i ve?a od jednog nanometra. Koloidne ?estice imaju jasno definiranu povrinu i manju veli?inu.
Rober Brown prvi je opisao pokus s ?esticama peluda koje se gibaju, to je primljeno s nevjericom jer nisu bili jasni dokazi, no kasnije je ustanovljeno da se ?estice zaista gibaju.
Predava? nam je objasnio kako koloidne ?estice imaju kineti?ku energiju koja se pove?ava zagrijavanjem, tj. direktno je vezana za temperaturu. Neke se ?estice gibaju sporije (ve?a veli?ina, tijekom sudara se naj?e?e spoje i ostaju zajedno agregiraju se) dok se druge gibaju bre (manja veli?ina, odbijaju se). ?estice istog materijala se odbijaju (zbog naboja). Kao primjer tu je silicijev dioksid koji je tei od vode i stoga se njegove ?estice gibaju prema dnu, ali ako zagrijavamo smjesu, dolazi do termi?kog gibanja. Tada ?e ?estice biti jednoliko raspore?ene. Ako je ve?a temperatura, ve?a ?e biti i kineti?ka energija
Profesor nas je upoznao s primjerima veli?ine nekih ?estica, od magle do virusa i krvnih stanica.
Doznali smo kako postoji naprava - koloidni mlin koji je bubanj s ?eli?nim kuglama pomo?u kojega se mogu neki materijali usitnjavati do koloidnih ?estica. Postoji tako?er nano tehnologija koja se bavi ?esticama manjim od 10 nanometara. One se mogu vidjeti samo elektronskim mikroskopom, no mogu?e ih je vidjeti i svjetlosnim ako svjetlo aljemo indirektno na mikroskop, tj. sa strane.
Na ovom smo predavanju doznali mnogo zanimljivih podataka iz vane suvremene znanosti kemije.

Izvijestila: Robertina Runje, 1.b

Slike

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas87
Ovaj mjesecOvaj mjesec1619
UkupnoUkupno951537

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 16