Prof. dr. Ivica Luketin: Mjerenje gravitacije (radionica iz fizike)

Prof. dr. sc. Ivica Luketin s Prirodoslovno-matemati?kog fakulteta Sveu?ilita u Splitu sa svojim suradnicima odrao je radionicu iz fizike u?enicima 1.b i 2.a razreda nae gimnazije. Izvodili smo eksperiment kojim smo eljeli izmjeriti gravitaciju.

U osnovnoj smo koli nau?ili da je gravitacija na Zemlji priblino 9.81 m/s2, a da je na Mjesecu oko 6 puta manja. No, ?esto kod takvih mjerenja rezultat moe biti iznena?uju?i. Kako kod mjerenja moe do?i do eksperimentalne pogreke, ovaj su put upotrijebljene dvije metode.

Prvo mjerenje obavljeno je pomo?u ultrazvu?nih senzora. Najprije je izmjerena gravitacija pri padanju kartonske fascikle pomo?u dvaju takvih senzora: jednog iznad na stalku i drugog na podu. Senzori su bili spojeni na kompjuter koji je nacrtao dvije krivulje. Kad ih je kompjuter obradio, izmjerena je vrijednost bila priblino 4,9 m/s2, to je daleko ispod o?ekivanog. To smo protuma?ili otporom zraka koji djeluje na fasciklu. Mjerenje smo ponovili pri padanju nogometne lopte i samo s gornjim senzorom. Rezultat je sada bio sasvim blizu poznate vrijednosti: 9,68 m/s2.
Drugo mjerenje obavljeno je pomo?u video kamere i nogometne lopte. Sada je rezultat bio neto ve?i od o?ekivanog.
Ovim smo eksperimentom nau?ili kako dolazi do eksperimentalne pogreke i nekih neo?ekivanih pojava. Tako smo doznali za zanimljiv primjer kad je utvr?eno da se toplija voda prije rashladi do temperature od 0 nego hladnija. Do te je spoznaje prvi doao jedan dje?ak u nekoj koli. Nitko mu nije vjerovao i svi su mislili da je njegov pokus pogrean. No, on je bio uporan i jednog dana kada su znanstvenici doli u njegovu kolu, on im je pokazao pokus. Svi su bili za?u?eni jer je on bio potpuno u pravu.

Izvijestila: Robertina Runje, 1.b

Slike

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas96
Ovaj mjesecOvaj mjesec1628
UkupnoUkupno951546

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 19