1181.-1182. - Ne zna se to?an datum ro?enja sv. Franje. Ro?en je u talijanskom gradi?u Asizu u pokrajini Umbriji dok je njegov otac Petar Bernardone, trgovac tkaninama, bio na putovanju u Francuskoj. Majci je bilo ime Ivana, a zvala se Pika. Ona je sinu na krtenju dala ime Ivan, ali kad se otac vratio s putovanja, zahtijevao je da se sinu promjeni ime u Francesco (Francuzi?), iz ljubavi prema Francuskoj kamo je rado i ?esto putovao i odakle mu je bila ena.

1202. - Franjo je dvadesetogodinji mladi?. Pomae ocu u trgova?kom poslu, ivi veselim, raskonim i rasipnim ivotom te sanja o vitekoj slavi. Zato rado polazi u rat koji Asiani vode protiv Peru?e. U njemu ?e biti pobije?eni, a mnogi od njih, me?u njima i Franjo, zavrit ?e u zarobljenitvu. Franjo ostaje u tamnici godinu dana. Razmilja o svome ivotu, ali ne gubi hrabrost. Tu i obolijeva. Otac ga kona?no nakon godinu dana uspijeva otkupiti i vratiti ku?i. Oporavlja se od duge i teke bolesti. Postaje sve paljiviji i dareljiviji prema siromasima koji ?esto navra?aju u o?evu trgovinu.

1205. - Franjo se opet sprema po?i kao vitez u Apuliju (juna Italija). No ve? se u Spoletu (50 km od Asiza) ponovno razboli te se nakon jednog vi?enja i Boje poruke vra?a natrag u Asiz. Tada po?inje za njega vrijeme postupnog obra?enja. Te se jeseni sve vie osamljuje, posje?uje razruene crkvice u okolici i u jednoj od njih, u crkvici sv. Damjana, prima jasnu poruku s kria: Franjo, do?i i popravi mi ku?u koja se, kako vidi, rui.

1206. - Franjo sve jasnije uvi?a to mu je ?initi. Sve je svjesniji da za njega po?inje novi ivot. U tome su mu pomogla dva osobita doga?aja: susret s gubavcem i iskustvo molitve pred kriem u crkvici sv. Damjana. Nakon tih doga?aja Franjo se sve vie posve?uje brizi za gubavce i siromahe. Pred asikim biskupom Guidom odri?e se svoga oca i svega bogatstva. Biskup je stao u njegovu zatitu. To je vrijeme njegova korjenita obra?enja.

1207. - Franjo se osobito brine za poruene crkve u okolici: Sv. Damjana, Sv. Petra, i Porcijunkulu (crkvicu sv. Marije An?eoske u dolini ispod Asiza).

1208. - Na blagdan sv. Mateja apostola, 24. velja?e, Franjo na misi u Porcijunkuli slua odlomak iz Evan?elja o poslanju apostola. Tada mu mnogo toga postaje jasnije i po?inje propovijedati kao putuju?i propovjednik. U travnju te godine pridruuje mu se Bernardo Quintavalski i Petar Kantarski, a nakon njih Egidije. Zajedno propovijedaju u pokrajini Marke, dolini grada Riettia te u Firenci. Franjo prima objavu od Boga da su mu oproteni grijesi i da ?e se pove?ati broj njegove bra?e.

1209. - Franji se pridruuje sve vie bra?e. Za njih pie veoma kratko Pravilo i ide s jedanaestoricom bra?e u Rim. Od pape Inocenta III. dobiva usmeno odobrenje za takav (propovjedni?ki) na?in ivota. Vrativi se, nastanjuju se u Rivotortu kraj Asiza, u jednoj naputenoj kolibi. Kad ih je jedan seljak istjerao iz te kolibe, sele se u Porcijunkulu koja je pripadala redovnicima benediktincima. Oni je daruju Franji i njegovoj bra?i i tako ona postaje kolijevkom Franjeva?kog reda.

1212. - Na Cvjetnicu no?u Klara (Chiara) di Fafarone, mlada djevojka iz plemi?ke obitelji, bjei iz roditeljske ku?e, dolazi u Procijunkulu i eli se pridruiti Franji i njegovoj bra?i. Franjo je prima u Red (simboli?nim odsijecanjem pramena kose) i smjeta je kod sestara benediktinki u Bastie. Uz veliko protivljenje roditelja i rodbine uskoro joj se pridruuje i sestra Janja.

1213. - Grof Orlando Katanski daruje Franji i njegovoj bra?i brdo La Vernu blizu Firence. Ono im slui kao samotni?ko boravite. Te godine Franjo eli po?i u misije me?u muslimane u Maroko, ali se zbog teke bolesti mora zaustaviti u panjolskoj pa se vra?a u Italiju.

1216. - Nakon smrti Inocenta III. papom postaje Honorije III. On Franji dodjeljuje tzv. Porcijunkulski oprost.

1217. - Znamenita su okupljanja bra?e (kapituli) o blagdanu Duhova. Tu se raspravlja o ivotu Reda, misijama i o svemu to je vano za bratstvo koje se sve vie iri.

1219. - Vaan kapitul bra?e u Asizu. Odlu?eno je da bra?a po?u u misije na razli?ite strane: u Njema?ku, Ugarsku, panjolsku, Englesku, Maroko, Francusku. I sam se Franjo upu?uje u misije. Polazi u Palestinu, a potom dolazi i u tabor egipatskoga sultana Malika al Kamila koji Franji i njegovoj bra?i doputa da u Palestini obnavljaju i ?uvaju kr?anska sveta mjesta (povlastica Franjeva?kog reda koja vrijedi do danas!). Bra?a na tim prvim misijskim putovanjima podnose velike patnje. Oni koji su poli u Maroko postaju mu?enici i proglaeni su svetima.

1220. - Franjo je na misijskom putu prema Svetoj Zemlji. Za vrijeme njegova odsustva na ?elu su Reda dva vikara koji bez Franjina znanja i pristanka unose mnogo novosti, a pojavljuju se poteko?e i nejasno?e. Te vijesti jedan brat donosi na Istok i uznemiren njima Franjo se vra?a u Italiju. Kardinal Hugolin imenovan je zatitnikom (protektorom) Reda. Franjo bra?i predo?uje drugo Pravilo koje brat Ceazar iz Speyeara oboga?uje biblijskim tekstovima. Te godine papa Honorije III. potvr?uje Pravilo Franjeva?kog tre?eg reda (za one koji ive u svijetu, a nadahnjuju se idealima sv. Franje).

1223. - Franjo se povla?i u dolinu grada Riettia u Fonte Colombo. Tu pie novo Pravilo o kojem se raspravlja na kapitulu. Na kraju se Franjo obra?a papi da im potvrdi Pravilo. Papa Honorije III. potvr?uje ga bulom 29. studenog 1223. godine. To Pravilo i danas vrijedi. Original bule ?uva se i danas kao dragocjena relikvija u samostanu Sacro Convento u Asizu. Najvjerojatnije te godine Franjo slavi Boi? u Grecciu kad prire?uje ive jaslice.

1224. - Franjo je od blagdana Velike Gospe s bra?om Leonom i Rufinom na La Verni gdje se ?etrdesetdnevnim postom priprema za blagdan sv. Mihovila Arkan?ela. Tu 17. rujna prima svete rane (stigmate). U kasnu jesen vra?a se u Porcijunkulu.

1225. - U oujku Franjo posje?uje sestre Klarise u sv. Damjanu. Vid mu sve vie slabi, a javljaju se i druge bolesti. Na nagovor brata Ilije podvrgava se lije?enju, ali mu se stanje ne popravlja. U sv. Damjanu njeguju ga sestre Klarise. Tu u bolesti sastavlja Pjesmu brata Sunca (Pjesmu stvorenja). Raduju?i se pomirenju biskupa i svjetovnih vlasti u Asizu, nadodaje i kiticu: Blagoslovljen si, Gospode, po onima koji oprataju iz ljubavi prema Tebi. Kardinal Hugolin, protektor Reda, savjetuje mu da se do?e lije?iti u okolicu Riettia. Tu ga do?ekuju on i papinska pratnja.

1226. - Zimu Franjo provodi u Fonte Colombo i dolini grada Riettia. U travnju polazi u Siennu te se u svibnju vra?a u Porcijunkulu. Njegovo zdravstveno stanje sve se vie pogorava. Prenose ga u biskupsku pala?u u Asizu. Kad je osjetio blizinu smrti, moli da ga prenesu u Porcijunkulu. Dok ga nose u dolinu, moli da se zaustave kako bi blagoslovio grad Asiz. Posljednje dane zemnoga ivota boravi u Procijunkuli gdje diktira svoju Oporuku. Kad mu se pribliio ?as smrti, moli da ga poloe na golu zemlju. Moli da mu pro?itaju odlomak iz Evan?elja o tome kako Isus pere noge svojim u?enicima te blagoslivlje svu svoju bra?u, nazo?nu i budu?u. Umire u subotu nave?er, 3. listopada 1226. godine. Pokopan je sljede?i dan, u nedjelju 4. listopada, u crkvi sv. Jurja u Asizu uz mnotvo svijeta. Pogrebna povorka svratila je u sv. Damjan kako bi se sestre Klarise oprostile s njime.

1228. - Sve?ana kanonizacija (proglaenje svetim) bila je 16. srpnja, a Franjino je tijelo 25. svibnja 1230. preneseno u novu veliku baziliku (baziliku sv. Franje).

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas72
Ovaj mjesecOvaj mjesec1183
UkupnoUkupno951101

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18