Profesori i studenti Odsjeka za geografiju Sveu?ilita u Zadru u kolskoj dvorani Gimnazije pred u?enicima i profesorima kole predstavili su projekt Popularizacija znanosti i koritenje geografskih informacijskih sustava (GIS) u kolama. Ovo predstavljanje projekta ujedno je i poziv na suradnju.

Projekt je pokrenut u oujku 2016. godine na Odjelu za geografiju Sveu?ilita u Zadru. Osmiljen je kao trogodinji edukativni i istraiva?ki projekt, usmjeren na predstavljanje mogu?nosti implemetacije GIS-a u srednjokolske programe. Koordiniran je od strane Sveu?ilita u Zadru, Odjela za geografiju, a u njemu mogu sudjelovati sve zainteresirane srednje kole i javne ustanove. Inicijatori projekta su rektorica Sveu?ilita u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican i prorektor prof. dr. sc. Josip Fari?i?, a voditelji projekta su docenti s Odjela za geografiju, dr. sc. Ante iljeg i dr. sc. Nina Lon?ar. Ovaj projekt prvi je u nizu aktivnosti koji za cilj ima integralni i multidisciplinarni pristup promoviranja i poticanja uvo?enja suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u procese u?enja i pou?avanja. Koritenje suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije i izrada digitalnih obrazovnih sadraja, za razliku od klasi?nih metoda prijenosa znanja, temelji se na interaktivnoj obrazovnoj strategiji i ?ini bitnu komponentu kvalitetnog i odrivog obrazovnog sustava.

Prvi korak u provo?enju projekta je organiziranje niza radionica pod nazivom Studiram geografiju i koristim GIS pod voditeljstvom doc. dr. sc. Ante iljega i doc. dr. sc. Nine Lon?ar. Radionica je namijenjen u?enicima tre?ih razreda gimnazije i strukovnih kola, s primarnim ciljem upoznavanja u?enika sa studijem geografije te brojnim mogu?nostima koje studij nudi, a ponajprije se to odnosi na koritenje suvremenih metoda istraivanja i obrade podataka. Stoga je radionica Studiram geografiju i koristim GIS usmjerena na interdisciplinarnost i suvremenost geografije, te za cilj ima potaknuti srednjokolske u?enike na studij geografije, ali i omogu?iti studentima geografije da steknu pedagoke i metodi?ke kompetencije kroz iskustvo prezentacije rezultata istraivanja u koli. S obzirom da AZOO poti?e koritenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi, te je njihova implementacija, kao i implementacija geografskog informacijskog sustava predvi?ena novim kurikulumom, predavanja mogu posluiti kao svojevrsno usavravanje nastavnika geografije, ali i ostalih nastavnika u kolama.

U radionici, osim voditelja, sudjeluje 5 studenata druge godine diplomskog studija geografije. Oni kroz radionicu imaju zadatak u?enicima predstaviti to se sve moe prou?avati i analizirati pomo?u GIS-a, i prenijeti svoja znanja i iskustva vezana uz teme i studiranje na Sveu?ilitu u Zadru. Time, osim popularizacije GIS-a i prenoenja znanja i iskustva vezanih uz studij geografije, studenti stje?u nova metodi?ka i pedagoka znanja i iskustva u radu s u?enicima.

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas127
Ovaj mjesecOvaj mjesec493
UkupnoUkupno957931

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 11