U predve?erje uo?i svetkovine Bezgrenog Za?e?a Blaene Djevice Marije sve?anom svetom misom i akademijom Franjeva?ka klasi?na gimnazija i Sjemenite u Sinju proslavili su svoj dan.

Sve?anu svetu misu u crkvi Gospe Sinjske predvodio je provincijal fra Joko Kodoman. U koncelebraciji uz provincijala bilisu ravnatelj Gimnazije fra Bla Toplak, ravnatelj Sjemenita fra Ivan Udovi?i?, gvardijan Svetita fra Petra Klape, upnik fra Perica Masla?, gimnazijski profesori bivi i sadanji te jo nekoliko sve?enika iz samostana. Misne dijelove pjevali su u?enici gimnazije, solisti i mjeoviti zbor uz glazbenu podlogu flautistice Ive ?urkovi? te orgulja za kojima je bio prof. galzbene umjetnosti i zborovo?a Andro ?alo. Profesor ?alo ujedno je i pripremao zbor za ve?eranje slavlje. U?enici su pro?itali misna ?itanja (Dragan Kolovrat i Domagoj Bui?), a predmolili su i molitvu vjernika. Na proslavi su sudjelovali i novaci, bogoslovi, profesori i ostali djelatnici Gimnazije, u?enici i njihovi roditelji te brojni tovatelji.

Nakon mise uslijedio je glazbeno-scenski program u kojem je izveden igrokaz Kra?a Marijina kipa. Tekst igrokaza priredio je Hrvoslav Ban. Gost ve?eri bio je prof. Marko Duvnjak, umirovljeni ravnatelj Gimnazije Dinka imunovi?a i dugogodinji prijatelj nae Gimnazije koji je u igrokazu utjelovio Emerika, grofa jastrebarskog. Uz prof. Duvnjaka uloge u igrokazu utjelovili su Ante Beli? (Martin Bogdan, zagreba?ki biskup), Iva uste (Katarina, kneginja Zrinska), Petra Ugrin (Anica, njezina pratilica), Moreno Vukovi? (Bistran Magdaleni?, ?etovo?a Petra Zrinskog), Luka Jozi? (Brezari?, upnik), Stipe Buljan (Dopuz, doseljenik), Gabrijel Tolja (dje?ak Jurek, unuk Bariin), Karlo Deli? (an?eo) i prof. Brankica Jerkan (Barica, seljakinja).

Svetite Majke Boje Bistri?ke smjeteno je me?u pitomim breuljcima Hrvatskog zagorja. Kroz dugu povijest imalo je i ima vidno mjesto u marijanskoj geografiji hrvatskoga naroda. U tom hrvatskom Marijinu svetitu i protenitu tuje se ?udotvorni kip Majke Boje s Djetetom u naru?ju. Kako je kip kroz svoju povijest nekoliko puta bio skrivan od opasnosti koje su mu prijetile, posljednji je puta prona?en i postavljen na oltar u srpnju godine 1684., od kada i po?inju hodo?a?a u ovo svetite.

Svetite u Mariji Bistrici postalo jenacionalno svetite jo 1715. godine, kada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar. Papa Pio XI. (1922.-1939.) podijelio je 4. prosinca 1923. godine svetitu Majke Boje Bistri?ke naslov Manje Bazilike. Svoje prvo najve?e slavlje doivjela je Marija Bistrica 15. kolovoza 1971. godine kada je u njoj odran XIII. me?unarodni marijanski kongres. Biskupi su te godine svetite proglasili Hrvatskim nacionalnim svetitem Majke Boje Bistri?ke.

No, Crkva u Hrvata doivjela je svoj najve?i povijesni, crkveni i svenarodni doga?aj posjetom pape Ivana Pavla II. i proglaenjem blaenim zagreba?koga nadbiskupa Alojzija kardinala Stepinca 3. listopada 1998. godine. Sveti Otac Ivan Pavao II. to je potvrdio ovim rije?ima: Odavno sam elio po?i u poznato svetite Majke Boje Bistri?ke. Providnost je htjela da se ta elja ostvari prigodom proglaenja blaenim Alojzija kardinala Stepinca.


Na koncu dojmljive izvedbe, koju je gledateljstvo podarilo srda?nim i burnim pljeskom, rije? zahvale uputio je ravnatelj Gimnazije fra Bla Toplak:

Ovo su trenutci u kojima u?enici i profesori Franjeva?ke klasi?ne gimnazije u Sinju, uz pomo? uvijek vjernih i odanih prijatelja, svojim rije?ima nastoje pokazati kako gotovo u dvije stoljetnom odgojno obrazovnom djelovanju njeguju duboke osje?aje prema vjeri i vjerskome u hrvatskom narodu, nikada ne zaboravljaju?i tko smo i to smo, i to nam Gospa u naem ivotu i naoj povijesti zna?i.

Marijino tovanje u hrvatskom narodu, od samih po?etaka kr?anstva, uvijek nas je iznova privla?ilo otajstvima vjere. Iz dana u dan ivjeli smo puni nade da smo na izvoru milosti, koji nas poji i snai u najteim trenutcima povijesti od stolje?a sedmoga sve do naih dana.

Ve?eranje prikazanje Kra?e Marijina kipa znak je zahvalnosti Majci Bojoj koju pod razli?itim imenima tujemo diljem Hrvatske i svijeta. Ovdje u Cetinskoj krajini to tovanje oivotvoreno je u liku ?udotvorne Gospe Sinjske. Neka i nadalje Marija Bezgrena Djevica ?iju ?emo svetkovinu sutra proslaviti bdije nad naom Gimnazijom, naim Sjemenitem i naih hrvatskim narodom, onako kako zbore rije?i posve?ene Njoj.

Majko naa

Sve to narod kae

iz dubine due,

za vijek to ostaje

u sve narataje.

Ime majke mile

to mi ivot dade,

uz nju stoji druga

Marija joj ime.

Majka svim je ona,

Sin njen eli tako.

Budno bdije, moli

nad ivotom naim.

Zahvalni smo uvijek

uz krunicu zlatnu,

naa Gospe Sinjska,

okrunjena zavijek.

Posebna zahvala prof. Marku Duvnjaku koji se uvijek rado odaziva u svim potrebama naih kolskih djelatnosti. Zahvala svim naim izvo?a?ima koji su uprisutnili pojedine likove.

Pozdrav i zahvala uglednim gostima po?evi od naeg provincijala fra Joka Kodomana, bez ?ije podrke ne bi bilo ovakvih ve?eri, Zahvala naem gvardijanu fra Petru Klapeu i ekonomu fra Filipu Budi?u, koji nas se u ovakvim prigodama uvijek lijepo ugoste i pogoste. Pozdrav i zahvala zamjeniku gradona?elnice gospodinu Zlatki Ugrinu, ravnateljima osnovnih i srednjih kola, svima vama dragi roditelji koji ste nam povjerili svoju djecu da im budemo podrka u stjecanju novih znanja i spoznaja, a i svima vama dragi vjernici koji ovaj Boji, Gospin dom osje?ate kao svoju ku?u.

Lijepo zapisa Meister Echkart: Ako je jedina molitva, koju u ivotu kaete samo jedno HVALA, to je ve? dovoljno. Od srca mojim strpljivim izvo?a?ima, zboru, a i svima vama koji ste svojom nazo?no?u uzveli?ali proslavu Dana gimnazije i sjemenita u ozra?ju svetkovine Bezgrenog Za?e?a Blaene Djevice Marije iz dubine srca jedno veliko HVALA!

FOTOGRAFIJE

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas119
Ovaj mjesecOvaj mjesec485
UkupnoUkupno957923

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17