Uvodna rije? ravnatelja

?ovjek, kao pojedinac i kao dio velike zajednice ljudskog roda, sretan je i radostan kad moe doprinijeti napretku ljudske zajednice pa makar i jedna korak naprijed. Svaka nova gra?evina, svaki novi toranj, svaka nova crkva, svaka nova kola, svaka nova knjiga oboga?enje je ljudske zajednice.

Radost ne izvire samo iz broj?anog pove?anja ve? i iz oboga?enja ljudskog roda novim kulturnim doprinosima. Mimoilaenja u vrednovanju ne?ijeg doprinosa u oboga?enju i uljepanju ljudske zajednice bit ?e razli?ito i teko je donijeti jedinstveni kriterij. Me?utim, usprkos svim mimoilaenjima u ocjenjivanju, stoji ?injenica da se prava kultura oslanja na duhovne temelje i da je njezin posljednji smisao duhovan. To nama nije potrebno dokazivati, nama djeci 21. vijeka koji smo tako jako osjetili kako nas priti?e i mrvi materijalni napredak, kad ponestane duhovnih vrednota i duhovnih snaga.

Jedan kamen u toj hrvatskoj kulturnoj zgradi doprinosa ugradila je, i vjerujemo da ?e to i nadalje ?initi, Franjeva?ka klasi?na gimnazija u Sinju s pravom javnosti. Ova gimnazija, kolsko-formacijska institucija Provincije Presvetog Otkupitelja, odnjegovala je u intelektualnom ozra?ju generacije i generacije mladi?a, a u zadnjih ?etvrt stolje?a i djevojaka, nikada ne zaboravljaju?i vanost duhovnih zasada i temelja. Od samih po?etaka u gimnaziji je prisutan isti poticaj i isto na?elo: tradicionalno-humanisti?kim sadrajima osposobiti u?enike da lake mogu usvojiti op?u kulturu, a time ujedno sintezu vjere, vjere i ivota na temelju povijesti ljudskog roda. Dakako, pritom uvijek grade?i i izgra?uju?i istan?an osje?aj prema vjeri i kulturi u hrvatskom narodu.

U?enicima i u?enicama neka kao trajan poticaj bude izre?ena misao oca svome sinu jo davno u dolini Nila: "Ono to nau?i u koli, ostaje ti zauvijek."

Gimnaziju zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Gimnazije, predstavlja i zastupa Gimnaziju te poduzima sve pravne radnje u ime Gimnazije, sukladno zakonskim propisima i Statutu Gimnazije.

Ravnatelj vodi stru?ni rad Gimnazije i odgovoran je za obavljanje stru?nog rada.

Ravnatelj ima ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar i posebne ovlasti koje mu daje Franjeva?ka provincija Presvetog Otkupitelja kao osniva? i vlasnik Gimnazije.

Aktualni je ravnatelj Gimnazije fra Bla Toplak, prof.

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas73
Ovaj mjesecOvaj mjesec164
UkupnoUkupno946331

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 7