Doktorirao prof. fra Jure Hrgovi?

Fra Jure Hrgovi?, ?lan Franjeva?ke provincije Presvetog Otkupitelja i profesor klasi?nih jezika na Franjeva?koj klasi?noj gimnaziji u Sinju, na Filozofskom fakultetu i na Katoli?kom bogoslovnom fakultetu u Splitu, doktorirao je 18. sije?nja 2018. god. na Papinskom Salezijanskom Sveu?ilitu (Universit Pontificia Salesiana) u Rimu.

Na Fakultetu kr?anskih i klasi?nih jezika (Facolt di Lettere cristiane e classiche), sastavnici spomenuog Sveu?ilita, veoma je uspjeno obranio doktorsku disertaciju naslovljenu Notio de anima deque vocibus eam denotantibus in indoeuropaeis linguis (Koncept due u refleksu rije?i koje ju ozna?avaju u indoeuropskim jezicima) koju je izradio pod mentorstvom prof. Rema Bracchija te stekao akademski naslov doktora klasi?nih jezika. Ispitnu komisiju ?inili su: dr. Carlo Nanni, ex-rektor Sveu?ilita i predsjednik komisije; dr. Remo Bracchi, mentor; dr. Mario Iodice, s Fakulteta humanisti?kih znanosti u Milanu, ?lan te dr. Miran Sajovic, dekan Fakulteta klasi?nih jezika, ?lan. Uz njih je bio i Jaroslaw Rochowiak, generalni tajnik Sveu?ilita. Na obrani su bili prisutni franjevci iz fra Jurine provincije, kolege i prijatelji.

Sama doktorska disertacija predstavlja nastojanje da se dua shvati iz rije?i koje ju opisuju. Rije?i koje ozna?avaju pojmove koje ne moemo do kraja razumijeti, ostaju zagonetne i poti?u na razmiljanje. Jedna od takvih rije?i svakako je dua, pod kojom se podrazumijeva unutarnji ?ovjekov svijet - s jedne strane neizmjerno bogat, a s druge strane opet jako tajanstven.

Obrana doktorske disertacije fra Jure Hrgovi?a protekla je u radosnom ozra?uju koje se nastavilo i u kasnijem druenju. Prisutnost pristigle bra?e franjevaca, kolega i ostalih prijatelja bila je svjedo?anstvo ljepote ivota koji svoje postojanje duguje upravo dui. Sama, pak, dua odsjev je one sveobuhvatne Ljubavi iz koje je proizila i kojoj tei kroz neutaivu ?enju ivljenja u ljubavi.

Iskrene ?estitke!

New layer...
New layer...
 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas126
Ovaj mjesecOvaj mjesec492
UkupnoUkupno957930

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 10