Vije?e roditelja

Vije?e roditelja postoji radi ostvarivanja interesa u?enika i povezivanja kole s drutvenom sredinom.

Vije?e roditelja Franjeva?ke klasi?ne gimnazije ima devet ?lanova, a sastavljeno je od predstavnik roditelja i skrbnika u?enika razrednih odjela Gimnazije, te od predstavnika zbora odgojitelja Franjeva?kog sjemenita u Sinju.

Roditelji u?enika svakog razrednog odjela biraju na po?etku kolske godine, a najkasnije do 20. rujna, na roditeljskom sastanku izme?u sebe u Roditeljsko vije?e jednog predstavnika. Izbor se obavlja javnim glasovanjem na roditeljskom sastanku razrednog odjela.

Za ?lana Vije?a roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najve?i broj glasova nazo?nih roditelja.

Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.

Dunosti i ovlasti Vije?a roditelja detaljno odre?uje Statut Gimnazije.

?lanovi Vije?a roditelja za k. god. 2017./18.:

  • ana IVA?I?, ?lan (za I.a r.)
  • Katarina MILANOVI? LITRE, ?lan (za I.b r.)
  • Branimir MALBAA, (za II.a r.)
  • Mate JUKI?, ?lan (za II.b r.)
  • Boena ROMAC, ?lan (za III.a r.)
  • Ljiljana MAROVI?, ?lan (za III.b r.)
  • Miljenko MARI?, ?lan (za IV.a r.)
  • Mirjana DADI?, ?lan (za IV.b r.); predsjednica
  • fra Ivan UDOVI?I?, ?lan (za sjemenitarce)
 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas42
Ovaj mjesecOvaj mjesec207
UkupnoUkupno872547

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 6