Mijene kroz vrijeme

Povijesni razvoj Gimnazije ukratko

Priredio: fNJ

1735.

OSAMOSTALJENJE FRANJEVA?KE PROVINCIJE PRESVETOG OTKUPITELJA

- samostanske (doma?e) kole kao priprema za studij

1838.

DOMA?I STUDIJ FRANJEVA?KE PROVINCIJE PRESVETOG OTKUPITELJA

- ?etiri razreda u Zaostrogu: gramatica

- dva razreda u Kninu: humanitas

- dva razreda u Sinju: philosofia

1841.

- studium humanitatis u Karinu

1847./48.

- studium humanitatis prelazi iz Karina na Visovac

1851./52.

- philosophia na Visovcu

1852./53.

- est razreda sjedinjeno u Sinju (Nia gimnazija)

- sedmi i osmi razred u Zaostrogu

1854.

JAVNO VIE HERVATSKO GIMNAZIJE U SINJU POD UPRAVOM OO. FRANJEVACA PRISV. OTKUPITELJA

- prvo postignu?e javnosti

- prva javna gimnazija u Dalmaciji s hrvatskim nastavnim jezikom

- gimnazija radi u zgradi (Pala?i) na sredinjem sinjskom trgu, u samostanskom kompleksu

1854./55.

- prva ?etiri razreda u Sinju

- ostali razredi u Zaostrogu

1868.

- u Sinju sjedinjeno svih osam razreda

1871./72.

CARSKO-KRALJEVSKI GIMNAZIJ U SINJU

- dravna nia gimazija

- privatna Franjeva?ka gimnazija (bez prava javnosti) u Sinju, filozofija u Zaostrogu

1881./82.

FRANJEVA?KA PRIVATNA GIMNAZIJA U SINJU

- filozofija u Zaostrogu

1927.

- fiozofija iz Zaostroga prelazi u Sinj

1928.

- gimnazija preseljava u sjemeninu zgradu kraj Alkarskog trkalita, a u staroj zgradi ostaju zbirke i praktikumi

1929.

- pravo javnosti za prva dva razreda

1939./40.

FRANJEVA?KA KLASI?NA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U SINJU

- pravo javnosti za svih osam razreda

1945.

FRANJEVA?KA SREDNJA KOLA ZA SPREMANJE SVE?ENIKA

- komunisti?ka vlast ukida pravo javnosti i nacionalizira zgradu

- rascjepkana u vie dijelova i rasprena po samostanima Provincije, gimnazija upisuje samo franjeva?ke pitomce:

- Sinj: 1945.-1962.

- Visovac: 1948.-1950.

- Makarska: 1945.-1952., 1954.-1956.

- Zagreb: 1949.-1954., 1957.-1962

- usporedno s reformom dravnog kolstva gimnazija postupno postaje ?etverogodinja

1962.

- sva ?etiri razreda u Sinju u samostanu

1967.

- u samostanskom sklopu izgra?eno novo krilo za potrebe gimnazije

1989.

- gimnazija slavi 150. obljetnicu uspostave trodijelnoga "doma?eg studija" (1838.) - prete?e kasnije"ujedinjene" gimnazije

1991./92.

- zbog ratnih zbivanja gimnazija u izbjeglitvu u ivogo?u (samostan i Hotel Nimfa)

1992.

FRANJEVA?KA KLASI?NA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI

- gimnazija po tre?i put postie pravo javnosti

- ponovno u svojoj zgradi kraj Alkarskog trkalita

- uz franjeva?ke pitomce ponovno upisuje i vanjske ?ake, sada prvi put i djevojke

2003.

- gimnazija, uz klasi?ni, po?inje obrazovanje i po planu i programu jezi?ne gimnazije

2004.

- gimnazija slavi 150. obljetnicu prvoga prava javnosti i 150 godina srednjokolske izobrazbe na hrvatskome jeziku u Dalmaciji

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas71
Ovaj mjesecOvaj mjesec162
UkupnoUkupno946329

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 4