?lanak 16.

Gimnaziju zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Gimnazije, predstavlja i zastupa Gimnaziju, te poduzima sve pravne radnje u ime Gimnazije, sukladno zakonskim propisima i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stru?ni rad Gimnazije i odgovoran je za obavljanje stru?nog rada.

Ravnatelj ima ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar i posebne ovlasti koje mu daje Provincija.

Ravnatelj moe dati punomo? drugoj osobi za zastupanje Gimnazije u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti. Punomo? se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se ure?uju obvezni odnosi.

O izdavanju generalne punomo?i ravnatelj je duan dobiti suglasnost Provincije.

Ravnatelj Gimnazije odre?uje osobe ovlatene za potpisivanje financijske i druge dokumente.

?lanak 17.

Ako ravnatelj privremeno ne moe obavljati ravnateljske poslove, zamjenjuje ga osoba koju iz reda ?lanova Nastavni?kog vije?a odredi Provincija a koja ispunjava uvjete za ravnatelja.

Provincija imenuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na ravnateljev prijedlog, a ako ravnatelj ne moe predloiti zamjenika, onda na prijedlog kolskog odbora.

Povratak na po?etnu

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas78
Ovaj mjesecOvaj mjesec1189
UkupnoUkupno951107

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 12