Novosti
Natje?aj za mlade pjesnike

GORANOVO PROLJE?E

 

Hrvatski pravopis - 1 primjerak

J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera - 4 primjerka

Ernest Hamingway: Zbogom oruje - 4 primjerka

Dubravka Boua: Dora Pfanova - 4 primjerka

Albert Camus: Stranac - 2 primjerka

William Shakespeare: Hamlet - 4 primjerka

 

Luci?-Hektorovi?-Zorani?: Robinja; Ribanje i ribarsko prigovoranje; Planine

- 8 primjeraka

Albert Camus: Stranac - 3 primjerka

F. M. Dostojevski: Zlo?in i kazna - 6 primjeraka

Moliere: krtac - 10 primjeraka

 

Hrvatsko knjini?arsko drutvo ustanovilo je Dan hrvatskih knjinica s ciljem bolje vidljivosti i prepoznatljivosti knjinica i knjini?nih aktivnosti u javnosti, upoznavanja s mnogostrukim i vanim poslanjem i ulogom knjinica u informiranju, obrazovanju i kulturi pojedinaca i zajednice u cjelini te razgradnje stereotipnih predodbi o knjinicama i knjini?arima.

37. skuptina Hrvatskoga knjini?arskog drutva, odrana u Tuhelju 30. rujna 2010., donijela je odluku da se 11. studenoga, na dan kada je 1960. godine Sabor NRH donio ukaz o proglaenju prvog Zakona o bibliotekama, obiljeava kao Dan hrvatskih knjinica. Donoenje toga Zakona ozna?ilo je svojevrstan novi po?etak i za hrvatsko knjini?arstvo, jer su postavljeni pravni temelji za planiraniji i sustavniji rad i razvoj svih vrsta hrvatskih knjinica i svih klju?nih odrednica hrvatskoga knjini?arstva.

Dan hrvatskih knjinica prvi je puta obiljeen 2010. godine na Interliberu, kada je predstavljena i kampanja Imam pravo znati, imam pravo na knjinicu. Sjede?e, 2011. godine, sredinja sve?anost odrana je u Nacionalnoj i sveu?ilinoj knjinici, kada je prikazan i film o hrvatskim knjinicama.

Dan hrvatskih knjinica prigodno smo obiljeili i u naoj Gimnaziji. kolska knjini?arka u suradnji s profesoricom hrvatskoj jezika organizirala je nastavu u kolskoj knjinici. U?enici drugih razreda upoznali su se s poezijom hrvatskih petrarkisti?kih pjesnika.

FOTOGRAFIJE

 
16. listopada - DAN RJE?NIKA

Posjetite nau Knjinicu i pogledajte koje rje?nike posjedujemo!

U povodu Dana rje?nika, koji se obiljeava 16. listopada, na dan ro?enja ameri?kog leksikografa, pravopisnog reformatora i politi?ara, autora djela An American Dictionary of the English Language, Noaha Webstera, prigoda je da se sjetimo prvog rje?nika hrvatskoga jezika Rje?nik pet najuglednijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njema?koga, dalmatinskoga/tj. hrvatskoga/ i ma?arskoga, Fausta Vran?i?a, koji je digitaliziran i u cijelosti dostupan na portalu Digitalizirana batina Nacionalne i sveu?iline knjinice u Zagrebu. Tiskan je 1595. godine u Veneciji, sadri 132 stranice, a u hrvatskome je stupcu toga petojezi?nika priblino 5800 hrvatskih rije?i koje je autor usvojio najvie s ?akavskoga terena svojega zavi?aja, ali i iz djela pisanih drugim hrvatskim narje?jima. Sve rije?i pisane su velikim slovom, latinicom u kojoj su neki hrvatski glasovi zabiljeeni druk?ije nego to je u suvremenome jeziku. Vran?i?ev rje?nik utjecao je ne samo na kasniju hrvatsku nego i na europsku leksikografiju.

Svaki je rje?nik biblioteka, u kojoj se ?uvaju sve postoje?e i sve zamislive knjige. (Pavao Pavli?i? Knjiki moljac)

 
Obavijest u?enicima prvih razreda

U?enici prvih razreda trebaju do?i u kolsku knjinicu po ?lanske iskaznice.

 

Od sada moete iz udobnih naslonja?a svoga doma pogledati nalazi li se traeni naslov u kolskoj knjinici te je li dostupan jednostavnim pritiskom OVDJE.

 

Jean Racine: Fedra 10 primjeraka

Ivan Aralica: Due robova 8 primjeraka

 

Gustave Flaubert: Gospo?a Bovary

Franz Kafka: Proces & Preobrazba i druge pri?e

Milutin Cihlar Nehajev: Bijeg

Ivan Kozarac: ?uka Begovi?; Sudoperka i Pjesme

Miroslav Krlea: Gospoda Glembajevi

Homer: Ilijada; Odiseja

Fjodor Mihajlovi? Dostojevski: Zlo?in i kazna

Johann Wolfgang Goethe: Patnje mladog Werthera

Henrik Ibsen: Ku?a lutaka

Marcel Proust: Combray

Ranko Marinkovi?: Ruke i druge novele

Samuel Beckett: U o?ekivanju Godota

Marko Valerije Marcijal: Epigrami

Kornelije Tacit: Anali

Gaj Salustije Krisp: Djela

 


Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas81
Ovaj mjesecOvaj mjesec172
UkupnoUkupno946339

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 14